Ryg / bækken

En stor del af befolkningen har dagligt rygsmerter. Det vurderes, at ca. 35 % af den danske befolkning har haft lændesmerter inden for det seneste år og at det ofte er personer i den erhvervsaktive alder som rammes. Det er vigtigt at få afklaret årsagen og finde behandlingsformer der kan afhjælpe problemet, for hurtigt at kunne vænne tilbage til arbejdet og dagligdagen med fritidsaktiviteter og familie. Da bækkenet er base for lænderyggen og samleleddet mellem ben og overkroppen har jeg under min behandling af lændesmerter stor fokus på bækkenet.
I undersøgelsen vil der også være et fokus på de indre organer idet smerter i fx mave-tarm regionen kan give smerter i de omkringliggende områder. Ofte er mave-tarm problemer en overset årsag til fx lænde eller lyskesmerter, men kan pga nervepåvirknnig, bindevæv og bl.a. blodcirkulationen have en stor medvirkende årsag til problemet. Derudover vil en nedsat mave-tarm funktion påvirke immunforsvaret ved at hæmmer fordøjelsen og optagelsen af vigtige næringsstoffer. 
NYT
Læs om fertilitetsbehandling under behandling som også kan have en god effekt på underlivssmerter, herunder menstrationssmerter.
Alice Heilesen | Slienvej 12, Dybbøl, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 21 61 47 61
Fysioterapi med fokus